Producenci
Reklamacje

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

2. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli Towar:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje mogą być składane:

 1. pisemnie na adres: Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa,
 2. za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: reklamacje@koldental.com.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane umożliwiające identyfikację Klienta,
 2. przedmiot reklamacji,
 3. żądania związane z reklamacją.
  W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Jeżeli zakupiony Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca.

6. Przed wysłaniem reklamacji Klient proszony jest o dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez kontakt pod numerem telefonu 
22 514 62 68 lub e-mailowo: reklamacje@koldental.com.pl. Wówczas Towar w ramach zgłoszonej reklamacji otrzyma zwrotnie numer zlecenia reklamacyjnego, który należy zamieścić na liście przewozowym w polu UWAGI lub w widocznym miejscu na paczce. Usprawni to procedurę reklamacji.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy sprzedaży Towaru, w jakiej wartość Towar z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

9. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

10. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

11. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączona.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl